Skole/hjem samarbejde

 

 

Klasseforældreråd

 

Er en gruppe af forældre, der på skift hjælper klasselæreren med tilrettelæggelse af klasseforældremøder og forskellige andre arrangementer for klassens børn og forældre.

Klasseforældrerådet kan bruges som kontakt til skolebestyrelsen.

 

 

Klasseforældremøder

 

Der vil mindst en gang årligt blive indbudt til klasseforældremøde. Formen og indholdet har ændret sig meget de sidste år, og er forskelligt fra klasse til klasse.

Før mødet modtager forældre den enkelte lærers årsplan. 

 

Åbent hus

 

Flere gange om året (på skoledage)har vi ”åbent hus”, hvor forældrene har lejlighed til at overvære undervisningen og se, hvordan eleverne fungerer i skolemiljøet.

 

 

Kontaktbogen

 

Hvis jeres barn skal fritages fra undervisning, forespørger I om dette via Forældreintra.

Hvis jeres barn har været syg, orienterer I klasselæreren om dette, når barnet igen er rask. Dette sker ligeledes via besked gennem Forældreintra.

Ved ulovligt fravær følger klasselærer eller skoleleder op via kontakt til forældrene.

 

 

Fotografering

 

Fotografering af børnene på skolen finder sted en gang om året i auguat/september måned.

Alle er frit stillet, om de vil have billeder eller ej.